Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování. 

Společnost Cisco Systems, Inc., a její dceřiné společnosti (souhrnně „Cisco“) usilují o ochranu vašich osobních údajů a zajištění vaší spokojenosti při používání našich webů, produktů a služeb („řešení“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky a řešení společnosti Cisco, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, a popisuje způsob našeho nakládání s osobními údaji a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim. Další informace o našich postupech týkajících se osobních údajů v souvislosti s nabídkami společnosti Cisco mohou být uvedeny v přehledech a mapách ochrany osobních údajů, v popisech nabídek nebo v jiných oznámeních poskytnutých před shromažďováním údajů nebo v době jejich shromažďování. Některé webové stránky a řešení společnosti Cisco mohou obsahovat vlastní dokumentaci o ochraně osobních údajů, která popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně na daných webových stránkách či v rámci daných řešení. Pokud se konkrétní oznámení pro webovou stránku nebo řešení liší od tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, má přednost konkrétní oznámení. V případě rozdílů v přeložených neanglických verzích tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů má přednost americko-anglická verze.

Co jsou osobní údaje

„Osobní údaje“ představují libovolné informace, které lze přiměřeně použít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací informace (například číslo účtu, heslo), informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty.

Typy osobních údajů, které můžeme zpracovávat, závisí na obchodním kontextu a účelu, pro který byly shromážděny. Může to zahrnovat:

 • Kontaktní údaje, údaje o předplatném, registraci, online identifikátorech, sociálních médiích a diskusních fórech nebo detaily komunikace;
 • Obsah sdělení (například audio, video, text);
 • Informace o chování online a používání produktů;
 • Finanční informace (například údaje o bankovním účtu nebo platební kartě);
 • Podrobnosti o obchodních a jiných zájmech a názorech jednotlivce (například pokud jsou informace uloženy v databázi řízení vztahů se zákazníky); a
 • Informace o uživateli našich produktů a služeb, včetně informací o systému, jako jsou identifikátory zařízení, a telemetrie (například IP nebo MAC adresa), pokud jsou tyto údaje spojeny nebo vázány na zařízení konkrétní osoby.

Pokud spojíme další data s vašimi osobními údaji, budeme daná spojená data považovat za osobní údaje.

Shromažďování a využívání vašich osobních údajů

Když používáte naše webové stránky či řešení nebo komunikujete s naší společností, můžeme o vás shromažďovat údaje, včetně vašich osobních údajů. Rovněž získáváme osobní údaje z důvěryhodných externích zdrojů a zapojujeme do sběru osobních údajů třetí strany, které shromažďují osobní údaje naším jménem.

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely provozování našeho podnikání a zajištění jeho zabezpečení, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání oznámení, marketingových a dalších sdělení a pro další legitimní účely přípustné dle platných zákonů.

Osobní údaje shromažďujeme z řady obchodních důvodů, například:

 • zpracování objednávek, včetně fakturace a plateb;
 • řízení a administrace vztahů se zákazníky;
 • vytváření a správa uživatelských účtů;
 • poskytování webových stránek a řešení a umožňování používání určitých funkcí;
 • analýza, personalizace, zvyšování přesnosti a zlepšování uživatelské zkušenosti, komunikace a interakce;
 • zasílání sdělení, včetně těch zasílaných pro marketingové účely a zjištění spokojenosti zákazníků, buď přímo společností Cisco, nebo našimi partnery;
 • Správa komunikačních preferencí. Předvolby komunikace můžete kdykoliv upravit. Viz část Vaše volby a výběr preferencí komunikace níže.
 • plnění smlouvy, dodávka řešení a služby zákazníkům;
 • správa žádosti o zaměstnání;
 • správa online vzdělávání, testování a certifikace;
 • usnadnění konferencí, webinářů a dalších akcí; a
 • ochrana společnosti Cisco, našich uživatelů, řešení a dalších osob.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Cisco osobní údaje třetí strany (například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo), prohlašujete, že k tomu máte oprávnění dané třetí strany. Příklady zahrnují přeposlání referenčních nebo marketingových materiálů příteli nebo odeslání pracovních doporučení. Třetí strany mohou zrušit odběr jakékoli budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo odesláním žádosti o ochranu osobních údajů.

V některých případech může společnost Cisco a třetí strany, se kterými spolupracuje, automaticky shromažďovat data pomocí souborů cookie, webových protokolů, webových signálů a dalších podobných aplikací. Další informace naleznete níže v části Používání souborů cookie a podobných technologií.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Při udržování přesnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů potřebujeme vaši pomoc. Poskytujeme možnosti přístupu, oprav, omezení nebo odstranění vašich osobních údajů:

 • Své osobní údaje a předvolby na stránkách Cisco.com můžete zobrazit či upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Pokud společnost Cisco jedná jako držitel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy, omezení nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k řešení, nebo zasláním žádosti prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu osobních údajů.
 • Pokud subjekt Cisco jedná jako držitel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Cisco.
 • Pokud potřebujete další pomoc s přístupem k osobním údajům nebo opravou, omezením či odstraněním osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat přímo. Na žádost odpovíme do 30 dní. Pokud vaší žádosti nebudeme moci vyhovět nebo budeme potřebovat více času, poskytneme vám vysvětlení.

Vaše volby a výběr preferencí komunikace

Umožňujeme vám dostávat různé informace týkající se našeho podnikání, programů, webových stránek a řešení. Předvolby komunikace můžete spravovat kdykoli pomocí následujících metod:

 • Dodržováním pokynů přiložených v každém propagačním e-mailu od naší společnosti k odhlášení odběru těchto e-mailů.
 • Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nebo kontaktováním poštou na adrese: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu, obdržené sdělení, způsob doručení (například poštou, e-mailem, telefonicky, SMS) a jakékoli další informace o materiálech, který si již nepřejete dostávat.
 • V případě služeb krátkých zpráv (dále jen „služby SMS“), odpovězte textem „STOP“, „END“ nebo „QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdrželi.

Tyto volby se nevztahují na oznámení o službách nebo jiné požadované komunikace, která je považována za součást některých programů, webových stránek a řešení, jež můžete pravidelně přijímat, pokud nezrušíte nebo nepřestanete používat řešení v souladu se smluvními podmínkami. Vaše osobní údaje můžeme s vaším oprávněním sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás informovali o webových stránkách, programech, produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením údajů společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů.

Používáním našich webových stránek, řešení nebo jiným kontaktem s námi nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti souhlasíte, že s vámi můžeme komunikovat ohledně problémů zabezpečení, soukromí a správy týkajících se vašeho používání. Pokud se například dozvíme o průlomu systému zabezpečení, můžeme se vás pokusit upozornit zveřejněním oznámení na našich webových stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami pro účely provozování našeho podnikání, doručování, analyzování, vylepšování, zabezpečení a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely přípustné dle platných zákonů nebo jinak s vaším svolením.

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • V rámci společnosti Cisco a kterékoli z našich celosvětových dceřiných společností pro účely zpracování údajů, jako je marketing, obchodní operace, dodržování předpisů, zabezpečení, funkčnost webových stránek nebo řešení nebo ukládání.
 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými externími agenty nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných webových stránek, řešení, služeb nebo transakcí. Příklady zahrnují zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webových stránek, zajištění registrací k seminářům, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo službách. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením údajů společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku společnosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností či přes jinou společnost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu nebo třetí osoby o informace, pokud jsme přesvědčeni, že je zveřejnění v souladu s platnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S donucovacími orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Cisco, obchodních partnerů, vás nebo dalších osob nebo v jiném případě vyžadovaném příslušnými zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranými identifikačními údaji, kdy nelze údaje rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, nakládáme s nimi bezpečně v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Cisco uplatňuje fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou a neoprávněným zveřejněním či přístupem. Také smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé chránili tyto informace před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Uchovávání a likvidace osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat dle potřeby k plnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využívat dle potřeby k plnění našich obchodních závazků, právních závazků, řešení sporů, ochraně našeho majetku a vynucování našich práv a smluv.

Osobní údaje v identifikovatelné podobě nebudeme uchovávat, pokud bylo dosaženo účelů, pro který byly osobní údaje shromážděny, a pokud neexistuje žádná právní nebo obchodní potřeba tyto osobní údaje uchovávat. Poté budou údaje buď zničeny, vymazány, anonymizovány a/nebo odstraněny z našich systémů.

Používání souborů cookie a podobných technologií

Podobně jako mnoho webových stránek a webových řešení i společnost Cisco využívá nástroje pro automatické shromažďování dat, například soubory cookie, vložené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shromažďují určité standardní informace, které nám váš prohlížeč zasílá (například adresa internetového protokolu (IP), adresa MAC, chování po kliknutí a telemetrie).

Tyto nástroje usnadňují, zefektivňují a přizpůsobují vaši návštěvu našich webových stránek a řešení. Tyto informace také používáme ke zlepšení našich webových stránek a řešení a k poskytování lepších služeb a hodnoty, k lepšímu pochopení vašeho potenciálního zájmu o naše řešení a k tomu, abychom vám poskytli relevantnější reklamu a další obsah.

Spolupracujeme se třetími strany na zobrazování reklam na našich webových stránkách a na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši externí partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech. Můžete se z přijímání této reklamy odhlásit; budou se však i nadále zobrazovat obecné nepersonalizované reklamy.

Pro další informace, nebo pokud se chcete odhlásit z reklamy založené na zájmech, vizte část Jak společnost Cisco používá nástroje pro automatické shromažďování dat.

Chcete-li aktualizovat předvolby souborů cookie, navštivte stránku Správce souhlasu se soubory cookie společnosti Cisco.

Odkazované webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo kontrolu společnosti Cisco a které se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, nikoli tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám projít si prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená na webových stránkách, které navštěvujete, a v aplikacích, které používáte.

Fóra a konverzační místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo konverzační místnosti na webových stránkách Cisco, vezměte na vědomí, že zde zadané informace (například váš veřejný profil a komentáře) budou široce dostupné dalším osobám a mohou být využity ke kontaktu s vámi, odesílání nevyžádaných zpráv nebo pro účely, nad kterými společnost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také vezměte na vědomí, že se na jednotlivá fóra a konverzační místnosti mohou vztahovat další pravidla a podmínky. Společnost Cisco není zodpovědná za osobní údaje ani jiné informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z našeho blogu či komunitního fóra, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů. V některých případech se nám nemusí podařit odebrat všechny osobní údaje a komentáře. V takových případech vám poskytneme odpověď a vysvětlení.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Cisco doporučuje rodičům a opatrovníkům, aby převzali aktivní roli v online aktivitách svých dětí. Společnost Cisco neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud jste přesvědčeni, že jsme mohli shromáždit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve vaší zemi, bez příslušného souhlasu, informujte nás o tom pomocí metod popsaných v části Dotazy, komentáře a jak nás kontaktovat a my přijmeme náležitá opatření k okamžitému vyšetření a vyřešení této situace.

Mezinárodní přenos, zpracování a ukládání osobních údajů

Jelikož je společnost Cisco globální společnost, můžeme vaše osobní údaje předávat společnosti Cisco v USA, libovolné dceřiné společnosti spadající pod společnost Cisco na celém světě nebo třetím stranám a obchodním partnerům, kteří se nacházejí v různých jurisdikcích po celém světě, jak je popsáno výše. Stejně tak je možné, že k osobním údajům bude využíván přístup ze zemí, kde společnost Cisco nebo její dceřiné společnosti působí.

Používáním našich webových stránek a řešení nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti berete na vědomí a souhlasíte, je-li to přípustné dle platných zákonů, s přenosem, zpracováním a ukládáním takových informací mimo vaši zemi pobytu, kde se mohou normy ochrany dat lišit.

Společnost Cisco chrání a umožňuje globální přenos osobních údajů několika způsoby:

 • Certifikace společenství APEC k ochraně osobních údajů

  Globální program ochrany osobních údajů společnosti Cisco, popsaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je v souladu se systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů (CBPR) Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) a s pravidly Uznávání soukromí zpracovatelům (PRP). Systém CBPR společenství APEC a pravidla PRP poskytují organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi ekonomikami, které jsou členy společenství APEC. Další informace o rámci ochrany osobních údajů společenství APEC, systému CBPR a pravidlech PRP naleznete na webových stránkách systému CBPR. Naše certifikace platí pro obchodní procesy v rámci našich globálních operací, které zpracovávají a přenášejí osobní údaje do/z našich poboček po celém světě. Chcete-li si prohlédnout naše certifikáty, podívejte se do adresáře systému APEC CBPRadresáře APEC PRP.

  Chcete-li získat další informace o rozsahu naší účasti nebo odeslat dotaz týkající se ochrany osobních údajů prostřednictvím organizace BBB National Programs, našeho odpovědného zástupce, klikněte na oficiální pečeť níže:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Závazná podniková pravidla v EU – kontrolor

  Globální program a zásady ochrany osobních údajů společnosti Cisco byly schváleny holandskými, polskými, španělskými a dalšími příslušnými evropskými úřady na ochranu osobních údajů jako poskytující další záruky ochrany osobních údajů, základních práv a svobod osob pro předávání osobních údajů chráněných evropskými zákony. Závazná podniková pravidla společnosti Cisco – kontrolor (BCR-C) uvádějí, že mezinárodní předávání evropských osobních údajů prováděné společností Cisco po celém světě má zajištěny další záruky.

  Kopii našich pravidel BCR-C naleznete v našich globálních zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o závazných podnikových pravidlech společnosti naleznete na webových stránkách Evropské komise.

 • Štíty EU, Spojené království a Švýcarsko–USA na ochranu osobních údajů

  Společnost Cisco Systems Inc. a její pobočky v USA: Acano LLC, AppDynamics LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco Webex LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Kenna Security, Inc., Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea), Scientific-Atlanta LLC a ThousandEyes LLC (společně „Cisco-US“) splňují rámec štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA a Švýcarskem a USA stanovený americkým Ministerstvem obchodu, pokud jde o shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska do Spojených států na základě štítu na ochranu osobních údajů.

  Společnost Cisco-USA potvrdila, že v souvislosti s těmito údaji dodržuje zásady štítu na ochranu osobních údajů. Vyskytne-li se jakýkoli rozpor mezi zásadami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zásadami štítů na ochranu osobních údajů, budou za určující považovány zásady štítů na ochranu osobních údajů. Další informace o programu štítu na ochranu osobních údajů a naši certifikační stránku naleznete na webových stránkách štítu na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov).

  Přestože byl program štítu na ochranu osobních údajů jako mechanismus předávání zrušen, společnost Cisco-US se zavazuje chránit všechny osobní údaje získané z členských zemí Evropské unie (EU), Spojeného království a Švýcarska (viz výše část Shromažďování a využívání vašich osobních údajů, kde jsou uvedeny příklady osobních údajů, které společnost Cisco zpracovává, když používáte naše webové stránky a řešení a komunikujete s námi) v souladu s platnými zásadami rámců a zajistit, aby osobní údaje shromážděné od fyzických osob v EU pro ně byly dostupné v rámci jejich individuálních práv, pokud je společnost Cisco správcem osobních údajů. (Viz část Vaše práva na ochranu osobních údajů.)

  Společnost Cisco-US je odpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží a následně předá třetí straně, která jedná jako zástupce jejím jménem. Společnost Cisco-US dodržuje zásady štítů na ochranu osobních údajů v případě veškerého následného předávání osobních údajů z EU, Spojeného království a Švýcarska (příklady tohoto předávání naleznete výše v části Sdílení vašich osobních údajů), včetně ustanovení o odpovědnosti za další předávání. V určitých situacích může být společnost Cisco-US nucena zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonnou žádost veřejných orgánů, a to včetně splnění národních bezpečnostních požadavků či požadavků donucovacích orgánů.

  Společnost Cisco-US podléhá regulačním pravomocem Federální obchodní komory USA.

  Chcete-li o těchto rámcích štítů na ochranu osobních údajů získat další informace, navštivte webové stránky štítů na ochranu osobních údajů na webu Ministerstva obchodu USA.

Automatizované rozhodování

Naše zpracování osobních údajů zahrnuje automatizované i manuální metody zpracování. Naše automatizované metody se často používají jako pomocné metody pro manuální metody. Při použití automatizovaných metod k pomoci při rozhodování můžeme některé poznatky získané automatizovanými metodami ručně porovnat s podkladovými daty, na jejichž základě byly tyto poznatky získány. Tuto ruční kontrolu mohou provádět zaměstnanci společnosti Cisco nebo důvěryhodní obchodní partneři třetích stran, kteří pracují jménem společnosti Cisco.

V případě, že jsou rozhodnutí učiněna výhradně na základě automatizovaných metod zpracování a mají právní účinky nebo se významně dotýkají jednotlivce, poskytneme dotčenému jednotlivci možnost rozhodnutí zpochybnit nebo požádat o manuální přezkum.

Řešení reklamací

V souladu se zásadami štítu na ochranu osobních údajů se společnost Cisco-US zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a shromažďování nebo používání vašich osobních údajů předaných do USA. Osoby z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se štítu na ochranu osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Cisco-US prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu soukromí.

Společnost Cisco-US se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu soukromí podle zásad štítu na ochranu osobních údajů nezávislému mechanismu pro řešení sporů, BBB EU Privacy Shield. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte systém pro řešení stížností zákazníků BBB EU Privacy Shield (http://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints), kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma.

Pokud vaši stížnost v rámci štítu na ochranu osobních údajů nelze vyřešit výše uvedenými způsoby, můžete za určitých podmínek vyvolat závazné rozhodčí řízení pro zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz příloha 1 k štítu na ochranu osobních údajů na webových stránkách štítu na ochranu osobních údajů.

Případně se můžete obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší jurisdikci a požádat o pomoc. (Berte na vědomí, že hlavní pobočka společnosti Cisco v EU se nachází v Nizozemsku. Naším hlavním úřadem v EU je proto holandský úřad Autoriteit Persoonsgegevens.)FVF

Aktualizace tohoto prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, zveřejníme zde upravenou verzi s aktualizovaným datem revize. Pokud provedeme materiální změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás také upozornit jinými prostředky, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním oznámení. Dalším využíváním našich webových stránek po provedení podobných revizí přijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodržováním.

Prohlášení společnosti Cisco o online ochraně osobních údajů bylo revidováno a nabylo účinnosti dne 1. července 2022.

Kliknutím sem zobrazíte předchozí verzi prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dotazy, komentáře a jak nás kontaktovat

Vážíme si vašeho názoru. Pokud máte dotazy nebo komentáře týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, odešlete požadavek na ochranu osobních údajů nebo zašlete e-mail na adresu:

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc. v Americe
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Ředitel ochrany osobních údajů pro Evropu, Blízký východ, Afriku a Rusko (EMEAR) Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nizozemsko

Ředitel ochrany osobních údajů pro Asii a Tichomoří, Japonsko a Čínu (APJC)
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapur

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Shrnutí



Informace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA