Online privacyverklaring van Cisco

The Trust Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Cisco’) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en u een positieve ervaring te bieden op onze websites en tijdens het gebruik van onze producten en diensten(‘Oplossingen’).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Cisco-websites en Oplossingen met een koppeling of verwijzing naar deze Privacyverklaring, en beschrijft hoe we omgaan met Persoonsgegevens en de keuzes die u heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de inzage van die gegevens en hoe u uw Persoonsgegevens kunt bijwerken en corrigeren. Aanvullende informatie over onze praktijken ten aanzien van Persoonsgegevens met betrekking tot Cisco-aanbiedingen kan zijn opgenomen in Privacy Data Sheets en Maps (privacygegevensbladen en ‑diagrammen), beschrijvingen van aanbiedingen of andere kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden getoond. Bepaalde Cisco-websites en Oplossingen hebben mogelijk eigen privacydocumentatie waarin wordt beschreven hoe we met Persoonsgegevens voor die specifieke websites of Oplossingen omgaan. Voor zover een specifieke kennisgeving voor een website of Oplossing verschilt van deze Privacyverklaring, heeft de specifieke kennisgeving voorrang. Als er een verschil is tussen de vertaalde, niet-Engelse versies van deze Privacyverklaring, heeft de Amerikaans-Engelse versie voorrang..

Wat zijn Persoonsgegevens

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens (accountnummer, wachtwoord), accountgegevens van sociale media of betaalkaartnummer.

De soorten Persoonsgegevens die we kunnen verwerken, zijn afhankelijk van de zakelijke context en de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Dit kan het volgende omvatten:

 • Contactgegevens, abonnementen, registraties, online identificatoren, deelname aan sociale media en discussieforums of ‑berichten;
 • Inhoud van communicatie (zoals audio, video, tekst);
 • Online gedrag en informatie over productgebruik;
 • Financiële informatie (zoals rekeningnummers of creditcardgegevens);
 • Details over het bedrijf en andere interesses en meningen van een persoon (bijvoorbeeld waar informatie is opgeslagen in een Customer Relationship Management-database); en
 • Informatie over de gebruiker van onze producten en services, inclusief systeeminformatie zoals apparaat-id’s en telemetrie (zoals IP- of MAC-adressen) wanneer dergelijke gegevens zijn gekoppeld aan het apparaat van een specifieke persoon.

Als we andere gegevens aan uw Persoonsgegevens koppelen, worden die gekoppelde gegevens beschouwd en verwerkt als Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens

We kunnen gegevens over u verzamelen, inclusief Persoonsgegevens, wanneer u onze websites en Oplossingen gebruikt en met ons communiceert. We verkrijgen ook Persoonsgegevens afkomstig van vertrouwde externe bronnen en schakelen derden in om Persoonsgegevens namens ons te verzamelen.

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering, het garanderen van de veiligheid van ons bedrijf, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van kennisgevingen, marketing- en andere communicatie en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht..

Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse zakelijke redenen, zoals:

 • Verwerken van bestellingen, inclusief facturering en betaling;
 • Klantenrelatiebeheer en bijbehorende administratie;
 • Maken en beheren van gebruikersaccounts;
 • Inrichten van websites en Oplossingen en inschakelen van bepaalde functies;
 • Analyseren, personaliseren, verbeteren van de nauwkeurigheid en verbeteren van de gebruikerservaring, communicatie en interactie;
 • Verzenden van communicatie, onder andere op het gebied van marketing en klanttevredenheid, door Cisco of een van onze partners;
 • Beheren van communicatievoorkeuren. U kunt uw communicatievoorkeuren altijd wijzigen. Zie het gedeelte Uw keuzemogelijkheden voor het beheer van uw communicatievoorkeuren hieronder.
 • Uitvoeren van contracten, leveren van Oplossingen en klantenservice;
 • Verwerken van sollicitaties;
 • Beheren van online onderwijs, testen en certificeringen;
 • Mogelijk maken van vergaderingen, webinars en andere gebeurtenissen; en
 • Het beschermen van Cisco, onze gebruikers, onze Oplossingen en anderen.

Als u ervoor kiest om Cisco Persoonsgegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e‑mail en telefoonnummer), verklaart u dat u daartoe toestemming heeft van die betreffende derde. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal naar een vriend of het versturen van verwijzingen voor vacatures. Derden kunnen zich afmelden voor toekomstige berichten via de koppeling in het eerste bericht of door een Privacy‑aanvraag in te dienen.

In bepaalde gevallen kunnen Cisco en de derden die we inschakelen automatisch gegevens verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere vergelijkbare toepassingen. Lees de paragraaf Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën hieronder voor meer informatie.

Uw privacyrechten

We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn. We bieden u opties voor het inzien, corrigeren, schrappen of verwijderen van uw Persoonsgegevens:

 • U kunt uw Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren voor Cisco.com online bekijken of bewerken met behulp van de Cisco Profile Management Tool.
 • Wanneer Cisco als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ optreedt, kunt u krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van inzage uitoefenen en de betreffende entiteit rechtstreeks om correcties, schrapping of deactivering verzoeken zoals beschreven in de documentatie van de specifieke Oplossing of door het Privacy‑aanvraagformulier in te vullen.
 • Wanneer Cisco als ‘gegevensverwerker’ optreedt en u krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van inzage wilt uitoefenen en om correcties, schrapping of deactivering wilt verzoeken, zal Cisco u verwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Als u extra assistentie nodig heeft, of hulp bij het inzien, corrigeren, schrappen of verwijderen van uw Persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren of meer tijd nodig hebben, zullen we u hierover uitleg geven.

Uw keuzemogelijkheden voor het beheer van uw communicatievoorkeuren

We bieden u de optie om allerlei informatie te ontvangen die betrekking heeft op ons bedrijf, onze programma’s, websites en Oplossingen. U kunt uw communicatievoorkeuren altijd op de volgende manieren beheren:

 • Volg de instructies in elke promotionele e‑mail die u van ons ontvangt om u voor die mailing af te melden..
 • Vul dit formulier in en verzend het, of neem schriftelijk contact met ons op: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS. Neem in uw bericht uw naam, e‑mailadres, de ontvangen communicatie, de methode van levering (via post, e‑mail, telefonisch of sms) en eventuele aanvullende informatie op over het materiaal dat u niet meer wilt ontvangen.
 • Waar het sms-berichten (‘Sms-diensten’) betreft, beantwoordt u het ontvangen sms-bericht met ‘STOP’, ‘END’ of ‘QUIT’.

Deze keuzemogelijkheden zijn niet van toepassing op de ontvangst van servicekennisgevingen of andere verplichte berichten die als onderdeel van bepaalde programma’s, websites en Oplossingen worden beschouwd. Deze ontvangt u periodiek, tenzij u dit gebruik annuleert of stopt in overeenstemming met de algemene voorwaarden ervan. Met uw toestemming kunnen we uw Persoonsgegevens ook delen met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij u informatie over websites, programma’s, producten of diensten kunnen sturen die voor u mogelijk interessant zijn. Dien een Privacy‑aanvraag in als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.

Door onze websites of Oplossingen te gebruiken, of anderszins contact met ons te hebben of Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we met u kunnen communiceren over veiligheid, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de websites en Oplossingen. Als we ons bijvoorbeeld bewust worden van een beveiligingslek, kunnen we trachten u hiervan op de hoogte te stellen door een kennisgeving op onze websites te plaatsen, u een e‑mail te sturen of op andere wijze contact met u op te nemen.

Uw Persoonsgegevens delen

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden voor onze bedrijfsvoering, het leveren, analyseren, verbeteren, beveiligen en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht of anderszins met uw toestemming.

We kunnen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

 • Binnen Cisco en elk van onze wereldwijde dochterondernemingen met het oog op gegevensverwerking, zoals marketing, bedrijfsactiviteiten, naleving, veiligheid, de functionaliteit van websites en Oplossingen, of gegevensopslag.
 • Met zakelijke partners, leveranciers van services, geautoriseerde medewerkers van derden of contractanten voor het uitvoeren van een verzochte website, Oplossing, service of transactie. Dit omvat onder andere het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het hosten van websites, het hosten van de registratie voor seminars, het bieden van hulp bij verkoopgerelateerde activiteiten of post-sales ondersteuning en het bieden van klantenondersteuning.
 • Met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij informatie over hun producten of services met u kunnen delen. Dien een Privacy‑aanvraag in als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, consolidatie of reorganisatie, financiering of verwerving van (een deel van) ons bedrijf door of aan een ander bedrijf.
 • Als reactie op een verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit of derde indien we van mening zijn dat vrijgave ervan aan toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures voldoet of dit anderszins vereist is.
 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden indien dat nodig is om te voldoen aan juridische procedures of nationale veiligheidseisen, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Cisco, onze zakelijke partners, u of anderen te beschermen, of indien anderszins door toepasselijke wetgeving is vereist.
 • In geaggregeerde, geanonimiseerde en/of gedeïdentificeerde vorm zodat de informatie niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.
 • Als we u anderszins op de hoogte brengen en u toestemming geeft voor het delen van gegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

We nemen redelijke en gepaste maatregelen om de Persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd te beschermen en deze veilig te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Cisco implementeert fysieke, technische en organisatorische waarborgen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde vrijgave of inzage. Bovendien verplichten we onze leveranciers contractueel tot het beschermen van dergelijke gegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde vrijgave of inzage.

Bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en zo nodig gebruiken om aan onze zakelijke eisen en wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze bedrijfsmiddelen te beschermen en onze rechten en overeenkomsten uit te oefenen.

We bewaren Persoonsgegevens niet in een identificeerbare vorm wanneer de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld werden behaald en er geen juridische of zakelijke noodzaak is om dergelijke Persoonsgegevens te bewaren. De gegevens worden dan vernietigd, gewist, geanonimiseerd en/of uit onze systemen verwijderd.

Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Net als vele websites en webgebaseerde oplossingen maakt Cisco gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, geïntegreerde webkoppelingen en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaardgegevens die uw browser naar ons verzendt (bijvoorbeeld IP-adres (Internet Protocol), MAC-adres, clickstream-gedrag en telemetrie).

Met deze tools kunt u onze website en Oplossingen eenvoudiger bezoeken en efficiënter en op een gepersonaliseerde manier gebruiken. We gebruiken de gegevens ook om onze website en Oplossingen te verbeteren, meer service en waarde te bieden, beter te begrijpen waarom u geïnteresseerd bent in onze Oplossingen en om u te voorzien van meer relevante advertenties en andere content.

We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven en om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze externe partners kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u advertenties te tonen die zijn gebaseerd op uw surfgedrag en interesses. U kunt zich afmelden voor deze advertenties, maar er zullen nog steeds generieke, niet-gepersonaliseerde advertenties worden getoond.

Zie Hoe Cisco gebruikmaakt van tools voor automatische gegevensverzameling  voor meer informatie of als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties.

Ga naar de Cisco Cookie Consent Manager om uw cookievoorkeuren bij te werken.

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en diensten van derden die niet door Cisco worden beheerd en vallen onder het privacybeleid van derden, waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen op de websites die u bezoekt en in de toepassingen die u gebruikt.

Forums en chatruimtes

Als u deelneemt aan een discussieforum, een lokale community of een chatruimte op een Cisco-website, moet u er rekening mee houden dat de informatie die u daar verstrekt (uw openbare profiel en opmerkingen) breed aan anderen beschikbaar wordt gemaakt. Deze informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongewenste berichten te sturen of voor doeleinden waarover Cisco noch u controle heeft. Bovendien kunnen afzonderlijke forums en chatruimtes aanvullende regels en voorwaarden hanteren. Cisco is niet verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens of enige andere informatie die u via deze forums verstrekt. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze blog of ons communityforum, dien dan een Privacy‑aanvraag in. In bepaalde gevallen kunnen we mogelijk niet alle Persoonsgegevens en opmerkingen verwijderen. In dat geval zullen we u uitleg geven waarom dat niet mogelijk is.

Kinderen en privacy

Cisco stimuleert ouders en voogden om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten van hun kinderen. Cisco verzamelt niet doelbewust Persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming daartoe van een ouder of voogd. Als u van mening bent dat we mogelijk zonder de juiste toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die volgens de wet in uw land nog niet meerderjarig is, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen op een van de manieren beschreven in de paragraaf Vragen, opmerkingen en contact opnemen. We zullen dan gepaste maatregelen nemen om de kwestie zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen.

Internationale doorgifte, verwerking en opslag van Persoonsgegevens

Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen Persoonsgegevens worden doorgegeven aan Cisco in de Verenigde Staten, aan een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of aan derden en zakelijke partners zoals hierboven beschreven die in diverse rechtsgebieden wereldwijd zijn gevestigd. Ook kunnen Persoonsgegevens worden ingezien vanuit landen waar Cisco of zijn dochterondernemingen zakendoen. 

Door onze websites en Oplossingen te gebruiken of ons Persoonsgegevens te verstrekken, erkent en accepteert u waar toegestaan door toepasselijk recht de doorgifte, verwerking en opslag van dergelijke gegevens buiten het land waar u woont en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.

Cisco beschermt Persoonsgegevens en regelt de wereldwijde doorgifte ervan op verschillende manieren:

 • APEC-privacycertificering

  Cisco’s wereldwijde privacyprogramma, beschreven in deze Privacyverklaring, voldoet aan het systeem van Cross-Border Privacy Rules (CBPR’s) en de Privacy Recognition for Processors (PRP) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Het CBPR-systeem en de PRP van de APEC biedt een kader voor organisaties om de bescherming te garanderen van Persoonsgegevens die tussen APEC-landen worden doorgegeven. Op de website voor CBPR’s vindt u meer informatie over het Privacy Framework, de CBPR’s en de PRP van de APEC. Onze certificering is van toepassing op bedrijfsprocessen die betrekking hebben op onze wereldwijde activiteiten waarbij Persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan/van onze dochterondernemingen wereldwijd. Raadpleeg de CBPR System Directory van APEC en de PRP Directory van APEC voor informatie over onze certificeringen.

  Voor meer informatie over de reikwijdte van onze deelname, of voor het indienen van een klacht via BBB National Programs (onze Accountability Agent), klikt u op het officiële logo hieronder:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • EU: Bindende bedrijfsvoorschriften – Verwerkingsverantwoordelijke

  Cisco’s wereldwijde privacyprogramma en -beleidsregels zijn goedgekeurd door de Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese privacytoezichthouders in het kader van het verstrekken van aanvullende waarborgen voor de bescherming van de privacy, grondrechten en fundamentele vrijheden van personen bij de doorgifte van Persoonsgegevens die worden beschermd door Europese wetgeving. Cisco’s Bindende bedrijfsvoorschriften – Verwerkingsverantwoordelijke (BCR‑C) garanderen dat bij internationale doorgifte van Europese Persoonsgegevens door Cisco als verwerkingsverantwoordelijke wereldwijd aanvullende waarborgen worden toegepast.

  In ons Algemeen privacybeleid vindt u een exemplaar van onze BCR‑C. Op de website van de Europese Commissie vindt u meer informatie over BCR’s.

 • EU-Amerikaanse, Brits-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden

  Cisco Systems Inc. en zijn Amerikaanse dochterondernemingen: Acano LLC, AppDynamics LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco Webex LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Kenna Security, Inc., Meraki LLC, Rizio, Inc. (hodn Voicea), Scientific-Atlanta LLC en ThousandEyes LLC (gezamenlijk ‘Cisco-US’) voldoen aan de EU-Amerikaanse en de Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens doorgegeven vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten, onderworpen aan het Privacyschild.

  Cisco-US heeft een verklaring afgelegd dat het bedrijf voldoet aan de Beginselen van het Privacyschild met betrekking tot dergelijke gegevens. Als er sprake is van een conflict tussen de bepalingen van deze Privacyverklaring en de rechten van de betrokkene krachtens de Beginselen van het Privacyschild, zijn de Beginselen van het Privacyschild van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacyschild-programma, en om onze certificeringen te bekijken, naar de Privacyschild-website (https://www.privacyshield.gov).

  Hoewel het Privacyschild ongeldig is verklaard als doorgiftemechanisme, doet Cisco-US er alles aan om alle Persoonsgegevens te beschermen die worden ontvangen vanuit EU-lidstaten, het VK en Zwitserland (zie Verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens hierboven voor voorbeelden van de Persoonsgegevens die Cisco verwerkt wanneer u onze websites en Oplossingen gebruikt en met ons communiceert), in overeenstemming met de toepasselijke Beginselen van de Privacyschilden en om te waarborgen dat Persoonsgegevens die worden verzameld van personen in de EU voor hen toegankelijk zijn als onderdeel van hun individuele rechten wanneer Cisco verwerkingsverantwoordelijke is van de Persoonsgegevens. (Zie Uw privacyrechten.)

  Cisco-US is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die Cisco ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een derde die als agent namens Cisco handelt. Cisco-US leeft de Beginselen van de Privacyschilden na waar het verdere doorgifte van Persoonsgegevens afkomstig uit de EU, het VK en Zwitserland betreft (zie Uw Persoonsgegevens delen hierboven), inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen met betrekking tot verdere doorgifte. In bepaalde situaties kan Cisco-US verplicht zijn Persoonsgegevens vrij te geven na wettelijk verzoek daartoe van openbare instanties, waaronder in het kader van de nationale veiligheid en wetshandhaving.

  Cisco-US is onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

  Ga voor meer informatie over deze Privacyschilden naar de Privacyschild-website van het Amerikaanse ministerie van Handel

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Onze verwerking van Persoonsgegevens omvat zowel geautomatiseerde als handmatige verwerkingsmethoden. Onze geautomatiseerde methoden worden vaak gebruikt ter ondersteuning van onze handmatige methoden. Wanneer geautomatiseerde methoden worden gebruikt ter ondersteuning van het nemen van beslissingen, kunnen we bepaalde inzichten die zijn vergaard via geautomatiseerde methoden handmatig evalueren op basis van de onderliggende gegevens waarop die inzichten zijn gebaseerd. Deze handmatige evaluatie kan worden uitgevoerd door Cisco-medewerkers of door vertrouwde externe zakelijke partners die namens Cisco handelen.

In het geval dat beslissingen uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingsmethoden worden gebaseerd en een rechtsgevolg hebben of een persoon wezenlijk treffen, zullen we de betreffende persoon de mogelijkheid bieden de beslissing aan te vechten of om handmatige evaluatie te verzoeken.

Klachtenafhandeling

Conform de Beginselen van het Privacyschild verbindt Cisco-US zich ertoe om klachten te onderzoeken inzake uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw Persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Personen in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met vragen of klachten over het Privacyschild moeten eerst contact opnemen met Cisco-US door het Privacy‑aanvraagformulier in te vullen.

Cisco-US verbindt zich er verder toe om niet-opgeloste klachten krachtens de Beginselen van het Privacyschild door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor klachtenafhandeling, in het bijzonder het BBB EU Privacy Shield. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, gaat u naar het klachtafhandelingssysteem van BBB EU Privacy Shield (https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints) voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze service wordt u kosteloos aangeboden.

Als uw klacht over het Privacyschild niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op bindende arbitrage als er sprake is van bepaalde resterende claims die niet via andere verhaalsmechanismen zijn opgelost. Zie Bijlage 1 van het Privacyschild op de Privacyschild-website.

U kunt voor advies ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. (Cisco’s hoofdvestiging in de EU bevindt zich in Nederland. Onze leidende autoriteit voor de EU is dan ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.)

Updates van de Privacyverklaring van Cisco

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer we onze Privacyverklaring aanpassen, publiceren we de herziene versie hier, met een bijgewerkte revisiedatum. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in onze Privacyverklaring, kunnen we u daarvan ook op andere manieren op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een melding te plaatsen op onze websites of u een kennisgeving te sturen. Door onze website te blijven gebruiken nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, accepteert u deze herzieningen en stemt u ermee in u daaraan te houden.

De Privacyverklaring van Cisco is herzien en vanaf 1 juli 2022 van kracht.

Klik hier voor de vorige versie van de Privacyverklaring..

Vragen, opmerkingen en contact opnemen

Wij stellen uw mening op prijs. Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, dien dan een Privacy‑aanvraag in of stuur een e-mail naar:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS

Privacy Officer voor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS

Privacy Officer voor Europa, Midden-Oosten, Afrika en Rusland (EMEAR)
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederland

Privacy Officer voor APJC (Azië, Japan en China)
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

 

PrivacyverklaringVoor informatie over aanvullende Cisco-aanbiedingen, zie de Privacy Data Sheets op het Cisco Trust Center.

Contact opnemen

Privacy Aanvraagformulier

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS