Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzystości

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroniących naszych klientów, produkty i firmę. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe postępowanie.

Spółka Cisco Systems, Inc. i jej podmioty zależne (zwane łącznie „Cisco”) dbają o ochronę Twojej prywatności i starają się zapewnić pozytywne wrażenia z wizyt na naszych stronach i z korzystania z naszych produktów i usług („Rozwiązania”).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy stron internetowych i Rozwiązań Cisco, które zawierają łącze do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych lub odwołanie do niego, i opisuje sposób postępowania z Danymi osobowymi oraz dostępne możliwości wyboru dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i dostępu do Danych osobowych oraz sposobu ich aktualizacji i poprawiania. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie Danych osobowych w odniesieniu do Ofert Cisco można znaleźć w arkuszach i mapach danych dotyczących prywatności, opisach ofert, w zawiadomieniach przekazywanych przed zebraniem danych lub w momencie ich zbierania. Na określonych stronach internetowych Cisco mogą znajdować się odrębne dokumenty dotyczące prywatności, które opisują, w jaki sposób traktujemy Dane osobowe na tych konkretnych stronach lub w Rozwiązaniach. W zakresie, w jakim konkretne zawiadomienie dotyczące witryny lub rozwiązania różni się od niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, zawiadomienie to będzie miało pierwszeństwo. W przypadku różnic w przetłumaczonych, nieanglojęzycznych wersjach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, wersja w języku amerykańskim angielskim będzie miała pierwszeństwo.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które mogą służyć do rozsądnego zidentyfikowania danej osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (takie jak numer konta, hasło), nazwa konta w mediach społecznościowych lub numer karty płatniczej.

Rodzaje Danych osobowych, które możemy przetwarzać, zależą od kontekstu biznesowego i celów, dla których zostały zebrane. Mogę obejmować:

 • Dane kontaktowe, dane związane ze subskrypcją, dane związane z rejestracją, identyfikatory online, dane związane z mediami społecznościowymi i forum dyskusyjnym lub szczegóły komunikacji;
 • Materiały komunikacyjne (takie jak audio, wideo, tekstowe);
 • Informacje na temat zachowania w Internecie i użytkowania produktu;
 • Informacje finansowe (takie jak dane rachunku bankowego lub informacje o karcie kredytowej);
 • Szczegółowe informacje na temat działalności gospodarczej oraz innych zainteresowań i opinii (takie jak informacje przechowywane w bazie danych zarządzania relacjami z klientem); oraz
 • Informacje o użytkowniku naszych produktów i usług, w tym informacje o systemie, takie jak identyfikatory urządzeń oraz dane telemetryczne (takie jak adres IP lub MAC), gdy dane takie są połączone lub powiązane z urządzeniem konkretnej osoby.

Jeśli powiążemy inne dane z Twoimi Danymi osobowymi, wówczas te powiązane dane także będziemy traktować jako Dane osobowe.

Zbieranie i korzystanie z Danych osobowych

Możemy zbierać informacje dotyczące Ciebie, w tym Dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz interakcji z nami. Pozyskujemy także Dane osobowe od zaufanych podmiotów zewnętrznych i zlecamy podmiotom zewnętrznym gromadzenie Danych osobowych w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas działalności i zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania powiadomień, wiadomości marketingowych i innych komunikatów, a także w innych uzasadnionych celach dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Zbieramy Dane osobowe z wielu powodów natury biznesowej, np.:

 • Przetwarzanie zamówień, w tym fakturowanie i płatności;
 • Zarządzanie relacjami z klientem i administracja;
 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników;
 • Udostępnianie stron internetowych i Rozwiązań oraz umożliwianie korzystania z niektórych funkcji;
 • Analizowanie, personalizowanie, zwiększanie dokładności oraz poprawa komfortu, komunikacji i interakcji użytkownika;
 • Wysyłanie Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpośrednio przez Cisco lub przez naszych partnerów.
 • Zarządzanie preferencjami w zakresie komunikacji. Masz prawo w dowolnym terminie zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj poniższy punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji.
 • Wykonanie umowy, dostawa rozwiązania i obsługa klienta;
 • Zarządzanie podaniem o pracę;
 • Administrowanie edukacją online, testowaniem i certyfikatami;
 • Ułatwienie prowadzenia konferencji, webinariów i innych wydarzeń; oraz
 • Ochrona Cisco, naszych użytkowników, Rozwiązań i innych podmiotów.

Jeśli zdecydujesz się przekazać Cisco Dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu), oświadczasz tym samym, że posiadasz upoważnienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materiałów referencyjnych lub marketingowych albo też podawania referencji w procesie ubiegania się o pracę. Osoby trzecie mogą zrezygnować z subskrypcji kolejnych wiadomości, klikając łącze podane w pierwszej wiadomości lub składając Wniosek o dostęp do danych osobowych.

W niektórych przypadkach Cisco i osoby trzecie mogą zbierać dane automatycznie za pośrednictwem plików cookie (tzw. ciasteczek), dzienników WWW, sygnałów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym punkcie Pliki cookie i podobne technologie.

Twoje prawa do prywatności

Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje Dane osobowe były dokładne i aktualne. Oferujemy opcje dostępu, poprawiania, ukrywania lub usuwania Danych osobowych:

 • Dane osobowe zapisane na stronie Cisco.com i preferencje dotyczące działań online można wyświetlić lub edytować za pomocą narzędzia do zarządzania profilem Cisco.
 • Gdy Cisco działa jako „administrator danych”, możesz bezpośrednio u tego podmiotu egzekwować swoje prawa do dostępu do danych i wnioskować o ich poprawienie, ukrycie lub wyłączenie na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, zgodnie z opisem w dokumentacji danego Rozwiązania lub przesyłając prośbę poprzez formularz Wniosku o dostęp do danych osobowych.
 • Gdy podmiot Cisco działa jako „ podmiot przetwarzający dane” , a Ty chcesz skorzystać ze swojego prawa i wnioskować o poprawę, ukrycie lub usunięcie, Cisco skieruje Cię do administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • JJeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w związku z uzyskiwaniem dostępu do swoich Danych osobowych, ich poprawianiem, ukrywaniem lub usuwaniem, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować Twojego wniosku lub będziemy potrzebować więcej czasu, podamy Ci stosowne wyjaśnienie.

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci możliwość otrzymywania różnych informacji związanych z naszą działalnością, programami, stroną internetową i rozwiązaniami. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie w dowolnym momencie w następujący sposób:

 • Stosownie do instrukcji podanych w każdym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym wycofując się z udziału w danej kampanii mailingowej.
 • Wypełniając i przesyłając ten formularz lub kontaktując się z nami drogą pocztową: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Pamiętaj, aby podać imię i nazwisko, adres e-mail, otrzymaną korespondencję, sposób dostawy (np. pocztą, pocztą e-mail, telefonicznie, SMS-em) oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat materiałów, których nie chcesz już otrzymywać.
 • W przypadku wiadomości SMS („Usług SMS”): odpowiadając „STOP”, „END” lub „QUIT” na otrzymaną wiadomość SMS.

Wybory te nie dotyczą powiadomień dotyczących usług ani innych wymaganych komunikatów, które uznaje się za część określonych Rozwiązań i które możesz okresowo otrzymywać, chyba że przestaniesz używać Rozwiązania lub zrezygnujesz z niego zgodnie z odpowiednimi warunkami. Za Twoją zgodą możemy też udostępniać Twoje Dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco, aby mogli wysyłać Ci informacje o potencjalnie interesujących Cię stronach internetowych, programach, produktach lub usługach. Aby zastrzec udostępnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, prześlij Wniosek o dostęp do danych osobowych.

Korzystając z naszych stron internetowych lub Rozwiązań albo też nawiązując interakcję lub przekazując nam Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na nawiązywanie przez nas z Tobą kontaktu dotyczącego bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotyczących korzystania przez Ciebie ze wspomnianych stron internetowych lub Rozwiązań. Jeśli na przykład dowiemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy próbować powiadomić Cię o tym, umieszczając odpowiednie zawiadomienie na naszych stronach internetowych, wysyłając Ci wiadomość e-mail lub kontaktując się z Tobą w inny sposób.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe możemy udostępniać osobom trzecim na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, dostarczania, analizowania, poprawiania, zabezpieczania i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych komunikatów dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem lub w innych przypadkach za Twoją zgodą.

Możemy udostępniać Dane osobowe:

 • w obrębie firmy Cisco i którejkolwiek z naszych globalnych spółek zależnych w celach przetwarzania danych, takich jak marketing, działalność biznesowa, zachowanie zgodności, bezpieczeństwa, funkcjonalności strony internetowej, Rozwiązania lub pamięci masowej
 • partnerom biznesowym, dostawcom usług, upoważnionym przedstawicielom będącym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu dostarczenia zamówionej strony internetowej, Rozwiązania,  usługi lub realizacji transakcji (Do przykładów można tu zaliczyć przetwarzanie zamówień i transakcji kartą kredytową, hosting stron internetowych, rejestracja na seminaria, pomoc przy działaniach powiązanych ze sprzedażą lub wsparcie posprzedażowe i realizacja wsparcia dla klientów)
 • partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco — by mogli udostępniać Ci informacje o swoich produktach lub usługach. Aby zastrzec udostępnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, prześlij Wniosek o dostęp do danych osobowych.
 • w związku z jakimkolwiek połączeniem, sprzedażą aktywów spółki, konsolidacją lub restrukturyzacją, finansowaniem lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstwa od innej spółki lub na jej rzecz, a także w trakcie negocjacji w związku z powyższymi;
 • w odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez właściwe władze lub strony trzecie, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest zgodne z obowiązującym prawem lub procedurą prawną lub jest przez nie wymagane;
 • organom władzy wykonawczej, organom administracji państwowej lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do zachowania zgodności z procedurą prawną, spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego albo też ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym wymaganym prawem przypadku;
 • w zagregowanej, zanonimizowanej i/lub pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację formie, której nie da się użyć w celu identyfikacji użytkownika.
 • w innym przypadku powiadomimy Cię i poprosimy o wyrażenie zgody.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich uzasadnionych i odpowiednich starań, aby chronić powierzone nam Dane osobowe i bezpiecznie je przetwarzać zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Cisco stosuje fizyczne, techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona Twoich Danych osobowych przed przypadkowym dostępem, nielegalnym  zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Na podstawie umów wymagamy również od naszych dostawców, aby chronili takie informacje przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Przechowywanie i usuwanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Dane osobowe stosownie do potrzeb w związku z celami ich zbierania. Twoje Dane Osobowe będziemy przechowywać i wykorzystywać w taki sposób, by spełnić wymagania związane z naszą działalnością biznesową oraz nasze zobowiązania  wynikające z przepisów prawa, rozwiązywać spory, chronić nasz majątek i egzekwować nasze prawa i postanowienia naszych umów.

Nie będziemy przechowywać Danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację, jeśli cele, dla których Dane osobowe zostały zgromadzone, zostały osiągnięte i nie zachodzi potrzeba prawna ani biznesowa zatrzymywania takich Danych osobowych. Następnie dane zostaną zniszczone, usunięte, zanonimizowane i/lub usunięte z naszych systemów.

Pliki cookie i podobne technologie

Podobnie jak na innych stronach internetowych i w Rozwiązaniach internetowych, Cisco używa automatycznych narzędzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane łącza internetowe i sygnały nawigacyjne. Narzędzia te gromadzą określone standardowe informacje, które Twoja przeglądarka wysyła do nas (takie jak adres IP, adres MAC, sekwencja odwiedzanych stron i telemetria).

Te narzędzia sprawiają, że korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej i Rozwiązań jest łatwiejsze, efektywniejsze i spersonalizowane. Korzystamy również z informacji w celu ulepszenia naszej strony internetowej i Rozwiązań oraz zapewnienia lepszej obsługi i wartości, lepszego zrozumienia Twojego potencjalnego zainteresowania naszymi Rozwiązaniami oraz dostarczenia Ci bardziej odpowiednich reklam i innych treści.

Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi w zakresie wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej i zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać plików cookie lub podobnych technologii, aby wyświetlać Ci reklamy na podstawie Twoich zainteresowań i Twojej aktywności w Internecie. Możesz zrezygnować z takich reklam. Jednak w dalszym ciągu będą wyświetlane reklamy ogólne i niespersonalizowane.

Aby uzyskać więcej informacji lub zrezygnować z reklam dostosowanych do zainteresowań, zapoznaj się z przewodnikiem Jak Cisco wykorzystuje narzędzia do automatycznego zbierania danych.

Aby zaktualizować preferencje dotyczące plików cookie, przejdź do Menedżera zgody na pliki cookie Cisco.

Łącza do stron internetowych

Możemy udostępniać łącza do innych stron i usług stron trzecich, które znajdują się poza kontrolą Cisco i podlegają polityce prywatności danej strony trzeciej, a nie niniejszemu Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz w używanych przez Ciebie aplikacjach.

Fora i pokoje czatowe

Jeśli jesteś członkiem forum dyskusyjnego, społeczności lokalnej lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco, musisz wiedzieć, że podawane przez Ciebie informacje (takie jak Twój profil publiczny i komentarze) będą szeroko dostępne dla innych osób i mogą być wykorzystane do tego, by się z Tobą kontaktować, wysyłać niechciane wiadomości, a także w celach, nad którymi Cisco nie ma kontroli. Musisz także pamiętać, że na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowiązywać mogą dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za Dane osobowe lub inne informacje, które wysyłasz na takich forach. Aby złożyć wniosek o usunięcie Twoich Danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, wyślij Wniosek o dostęp do danych osobowych. W niektórych przypadkach usunięcie wszystkich Danych osobowych i komentarzy może nie być możliwe. W takich przypadkach udzielimy odpowiedzi i wyjaśnienia.

Poufność danych dzieci

Cisco zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynnościach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera świadomie Danych osobowych dzieci bez stosownej zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że bez uzyskania stosownej zgody zebraliśmy Dane osobowe od osoby uznawanej w Twoim kraju za niepełnoletnią, prosimy o taką informację i kontakt w sposób opisany w punkcie Pytania, komentarze i Kontakt z nami — podejmiemy odpowiednie działania, aby zbadać i wyeliminować ten problem.

Międzynarodowe przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje Dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innego podmiotu zależnego Cisco w dowolnym miejscu na całym świecie lub do zlokalizowanych w różnych jurysdykcjach stron trzecich i partnerów biznesowych w sposób opisany powyżej. Dostęp do Danych osobowych może być również możliwy w krajach, w których firma Cisco lub jej podmioty zależne prowadzą działalność.

Korzystając z naszych stron internetowych i Rozwiązań lub przekazując nam swoje Dane osobowe (jeśli zezwala na to obowiązujące prawo), uznajesz i akceptujesz ich przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.

Cisco chroni i umożliwia przekazywanie Danych osobowych na całym świecie na szereg sposobów:

 • Certyfikat APEC w zakresie ochrony danych osobowych

  Globalny program Cisco dotyczący ochrony prywatności, opisany w niniejszym Oświadczeniu, jest zgodny z Transgranicznym systemem reguł ochrony prywatności (CBPR) i systemem Privacy Recognition for Processors (PRP) w ramach Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC). Systemy APEC CBPR i PRP określają zasady wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia ochrony Danych osobowych przekazywanych między krajami należącymi do APEC. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez APEC oraz o systemach CBPR i PRP można znaleźć na stronie internetowej CBRP. Nasz certyfikat odnosi się do procesów biznesowych w naszych globalnych oddziałach zajmujących się przetwarzaniem Danych osobowych oraz ich przesyłaniem z / do naszych podmiotów stowarzyszonych. Aby wyświetlić nasze certyfikaty, przejdź do katalogu systemu APEC CBPRkatalogu APEC PRP.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu naszego uczestnictwa lub złożyć zapytanie dotyczące prywatności za pośrednictwem BBB National Programs, naszego agenta ds. odpowiedzialności, kliknij oficjalną pieczęć poniżej:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Wiążące zasady firmowe UE — administrator

  Globalny program prywatności i zasady Cisco zostały zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne odnośne europejskie organy regulacyjne nadzorujące prywatność jako zapewniające dodatkowe metody zabezpieczeń chroniące prywatność, podstawowe prawa i swobody osób fizycznych w przypadku przekazywania danych osobowych chronionych przez europejskie przepisy prawa. Wiążące zasady firmowe Cisco — administrator (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniają, że międzynarodowe transfery europejskich danych osobowych  dokonywane przez firmę Cisco jako administratora danych osobowych na całym świecie są objęte dodatkowymi metodami zabezpieczeń.

  Kopię BCR-C można znaleźć w Globalnej polityce prywatności. Więcej informacji na temat BCR można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

 • Programy Tarczy Prywatności między Unią Europejską, Wielką Brytanią, Szwajcarią a USA

  Cisco Systems Inc. i jej spółki zależne z siedzibą w USA: Acano LLC, AppDynamics LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Kenna Security, Inc., Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea), Scientific-Atlanta LLC i ThousandEyes LLC (nazywane zbiorczo „Cisco-US”) zachowują zgodność z umową Privacy Shield, zawartą pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA, określoną przez amerykański Departament Handlu, dotyczącą zbierania, użytkowania i przechowywania Danych osobowych przekazanych z, odpowiednio, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa oraz Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych na podstawie umowy Privacy Shield.

  Cisco USA poświadczyło, że przestrzega zasad umowy Privacy Shield w odniesieniu do takich danych. W razie sprzeczności między zasadami wynikającymi z niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych a prawami podmiotów wynikającymi z Zasad umowy Privacy Shield decydujące znaczenie mają zasady umowy Privacy Shield. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Privacy Shield i wyświetlić stronę certyfikacji, odwiedź stronę programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov).

  Mimo że program Privacy Shield został unieważniony jako mechanizm transferu, Cisco USA dokłada wszelkich starań, aby chronić wszystkie Dane osobowe otrzymane z krajów Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii (przykłady gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych, takich jak informacje przetwarzane przez Cisco podczas korzystania z naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz interakcji z nami, znajdują się w punkcie Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych), zgodnie z obowiązującymi zasadami ramowymi oraz w celu zapewnienia, że Dane osobowe zebrane od osób fizycznych w UE są dla nich dostępne w ramach ich indywidualnych praw w sytuacji, gdy Cisco jest administratorem Danych osobowych. (Patrz Twoje prawa do prywatności.)

  Cisco USA odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych i przekazywanych dalej podmiotom zewnętrznym Danych osobowych. Podmioty zewnętrzne stają się przedstawicielem Cisco. Cisco USA przestrzega zasad programu Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich trwających operacji przekazywania Danych osobowych z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii (aby poznać przykłady takiego przekazywania, sprawdź Udostępnianie Twoich danych osobowych powyżej), w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych. W określonych sytuacjach Cisco USA może mieć obowiązek ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

  Cisco USA podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlowej USA.

  Aby dowiedzieć się więcej o programach Privacy Shield, odwiedź ich stronę internetową prowadzoną przez Departament Handlu USA.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nasz proces przetwarzania Danych osobowych obejmuje zarówno automatyczne, jak i ręczne metody przetwarzania. Automatyczne metody są często wykorzystywane w ramach pomocy przy przetwarzaniu ręcznym. W przypadku stosowania automatycznych metod pomagających w podejmowaniu decyzji, możemy ręcznie przejrzeć niektóre analizy wygenerowane przez wspomniane automatyczne metody, porównując je do danych bazowych, z których uzyskano te analizy. Ten ręczny przegląd może być przeprowadzony przez pracowników Cisco lub zaufanych zewnętrznych partnerów biznesowych, którzy pracują w imieniu Cisco.

W przypadku, gdy decyzje podejmowane są wyłącznie w oparciu o automatyczne metody przetwarzania i mają skutki prawne lub w znaczący sposób wpływają na daną osobę, zapewnimy jej możliwość zakwestionowania decyzji lub zażądania ręcznego przeglądu.

Rozstrzygnięcie skargi

Zgodnie z zasadami Privacy Shield firma Cisco USA zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności użytkownika oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Danych osobowych przekazanych do Stanów Zjednoczonych. Obywatele Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii, którzy prześlą zapytania lub skargi w ramach umowy Privacy Shield, powinny najpierw skontaktować się z firmą Cisco USA za pośrednictwem formularza żądania Oświadczenia o ochronie prywatności.

Cisco USA zobowiązało się także przekazywać nierozwiązane skargi dotyczące prywatności na podstawie zasad umowy Privacy Shield niezależnemu mechanizmowi rozstrzygania sporów, zwanego BBB EU Privacy Shield. Jeśli nie otrzymasz w porę potwierdzenia skargi lub jeśli skarga nie została rozwiązana w zadowalający sposób, odwiedź stronę systemu skarg konsumenckich BBB EU Privacy Shield(https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints), aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Ta usługa jest świadczona bezpłatnie.

Jeśli skargi w ramach Privacy Shield nie można rozstrzygnąć powyższymi kanałami, pod pewnymi warunkami i w odniesieniu do niektórych roszczeń, które nie zostały rozwiązane przez inne mechanizmy dochodzenia roszczeń, możesz odwołać się do wiążącego arbitrażu. Patrz załącznik 1 Privacy Shield na stronie Privacy Shield.

Możesz też skontaktować się z organem nadzorującym ochronę danych w swojej jurysdykcji, aby uzyskać pomoc. (Uwaga: główna siedziba firmy Cisco w UE znajduje się w Holandii. W związku z tym naszym głównym organem zarządzającym w UE jest holenderski Autoritiet Persoonsgegevens.)

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Co jakiś czas możemy uaktualniać niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Jeśli tak się stanie, umieścimy zmienioną wersję tutaj, podając datę zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Oświadczenia o ochronie danych osobowych. możemy także powiadomić Cię o tym inny sposób, np. publikując zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysyłając je do Ciebie. Korzystając w dalszym ciągu z naszej strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian wyrażasz zgodę na takie zmiany, a także na realizację ich postanowień.

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych zostało zmienione i obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z poprzednią wersją Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Pytania, komentarze i Kontakt z nami

Cenimy sobie Twoją opinię. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, wyślij Wniosek o dostęp do danych osobowych lub e-mail na adres:

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych,
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych na Ameryki,
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych na region Europa, Bliski Wschód, Afryka i Rosja (EMEA),
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Holandia

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych na region Azja, Pacyfik, Japonia i Chiny (APJC),
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapur, Singapur 117372, Singapur

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

PodsumowanieAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ofert Cisco, sprawdź Arkusze Prywatności Danych na stronie Centrum Zaufania Cisco.

Kontakt z nami

Formularz do Realizacji Praw Prywatności

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dział Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA