Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Cisco Systems, Inc. và các công ty con của Cisco (gọi chung là "Cisco") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và mang lại cho bạn một trải nghiệm tích cực trên các trang web của chúng tôi cũng như khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Giải pháp").

Tuyên bố Quyền riêng tư này áp dụng với các trang web và Giải pháp của Cisco liên kết hoặc tham chiếu đến Tuyên bố Quyền riêng tư này, đồng thời mô tả cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân và các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truy cập cũng như cách cập nhật và chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến các hoạt động thực tiễn của mình về Thông tin Cá nhân đối với Ưu đãi của Cisco có thể được cung cấp trong bảng dữ liệu quyền riêng tư và bản đồ, mô tả ưu đãi hoặc các thông báo khác được cung cấp trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu. Một số trang web và Giải pháp nhất định của Cisco có thể có tài liệu về quyền riêng tư của riêng họ để mô tả cụ thể cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân đối với các trang web hoặc Giải pháp đó. Trong phạm vi thông báo cụ thể hoặc trang web hoặc Giải pháp khác với Tuyên bố Quyền riêng tư này thì thông báo cụ thể sẽ có quyền chi phối. Nếu có sự khác biệt trong các phiên bản biên dịch, không phải Tiếng Anh của Tuyên bố Quyền riêng tư này thì phiên bản Tiếng Anh Mỹ sẽ có quyền chi phối.

Thông tin Cá nhân là gì

"Thông tin Cá nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng cá nhân và có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin đăng nhập (chẳng hạn như số tài khoản, mật khẩu), thông tin tài khoản mạng xã hội hoặc số thẻ thanh toán.

Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý tùy thuộc vào bối cảnh doanh nghiệp và mục đích thu thập. Nó có thể bao gồm:

 • Liên hệ, thuê bao, đăng ký, bộ xác thực trực tuyến, mạng xã hội và chủ đề thảo luận hoặc thông tin truyền thông;
 • Nội dung truyền thông (ví dụ: âm thanh, video, văn bản);
 • Hành vi trực tuyến và thông tin sử dụng sản phẩm;
 • Thông tin tài chính (chẳng hạn như chi tiết về tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng);
 • Thông tin chi tiết của doanh nghiệp cá nhân và các mối lợi ích cũng như quan điểm khác (chẳng hạn như nơi đặt thông tin trong cơ sở dữ liệu Quản trị Quan hệ Khách hàng); và
 • Thông tin về người dùng sản phẩm và dịch vụ, gồm Thông tin Hệ thống như mã nhận dạng thiết bị và dữ liệu đo từ xa (như địa chỉ IP hoặc MAC) khi những dữ liệu như vậy được liên kết hoặc gắn với thiết bị của một người cụ thể.

Nếu liên kết dữ liệu khác với Thông tin Cá nhân của bạn, thì chúng tôi sẽ coi dữ liệu được liên kết đó là Thông tin Cá nhân..

Thu thập & Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn (bao gồm cả Thông tin Cá nhân) khi bạn sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi cũng như tương tác với chúng tôi. Chúng tôi cũng lấy Thông tin Cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba đáng tin cậy và thuê bên thứ ba thu thập Thông tin Cá nhân thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh và giúp đảm bảo tính bảo mật của hoạt động kinh doanh, cung cấp, cải thiện và tùy chỉnh các trang web và Giải pháp của chúng tôi, gửi thông báo, thông tin tiếp thị cũng như các thông báo khác và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân vì nhiều lý do kinh doanh, chẳng hạn như:

 • Xử lý đơn hàng, gồm cả lập hóa đơn và thanh toán;
 • Quản lý quan hệ khách hàng và hành chính;
 • Tạo và quản lý tài khoản người dùng;
 • Cung cấp các trang web và Giải pháp cũng như cho phép dùng một số tính năng nhất định;
 • Phân tích, cá nhân hóa, nâng cao độ chính xác và tăng cường trải nghiệm của người dùng, truyền thông và tương tác;
 • Gửi cho bạn các thông báo, bao gồm thông báo cho mục đích tiếp thị hoặc nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng, một cách trực tiếp hoặc thông qua đối tác của chúng tôi
 • Quản lý tùy chọn liên lạc. Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn thông báo của mình bất kỳ lúc nào. Xem Các Lựa chọn và Chọn Tùy chọn Thông báo bên dưới.
 • Thực hiện hợp đồng, triển khai Giải pháp và dịch vụ khách hàng;
 • Quản lý đơn xin việc;
 • Quản lý học trực tuyến, kiểm tra và chứng nhận;
 • Tạo điều kiện cho hội nghị, hội thảo trên web và các sự kiện khác; và
 • Bảo vệ Cisco cũng như người dùng, Giải pháp và những bên khác của chúng tôi.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Cisco Thông tin Cá nhân của bên thứ ba (chẳng hạn như tên, email và số điện thoại), thì bạn tuyên bố rằng bạn được bên thứ ba cho phép làm như vậy. Các ví dụ bao gồm việc chuyển tiếp tài liệu tham khảo hoặc tiếp thị cho bạn bè hoặc gửi thư giới thiệu việc làm. Các bên thứ ba có thể hủy đăng ký nhận bất kỳ thông báo nào trong tương lai bằng cách truy cập vào liên kết được cung cấp trong thông báo ban đầu hoặc gửi Yêu cầu Quyền riêng tư.

Trong một số trường hợp, Cisco và các bên thứ ba chúng tôi thuê có thể tự động thu thập dữ liệu thông qua cookie, nhật ký web, beacon web và các ứng dụng tương tự khác. Vui lòng đọc phần Sử dụng Cookie và các Công nghệ tương tự ở bên dưới để biết thêm thông tin.

Quyền đối với Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi cần bạn trợ giúp để giữ cho Thông tin Cá nhân của bạn luôn chính xác và cập nhật. Chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn để truy cập, chỉnh sửa, ẩn giấu hoặc xóa Thông tin Cá nhân của bạn:

 • Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa trực tuyến Thông tin Cá nhân và các tùy chọn của mình trên Cisco.com bằng cách sử dụng Công cụ Quản lý Hồ sơ của Cisco
 • Khi Cisco đang đóng vai trò là "bên kiểm soát dữ liệu", bạn có thể thực thi các quyền truy cập của mình và trực tiếp yêu cầu pháp nhân này sửa, ẩn giấu hoặc hủy kích hoạt theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như được mô tả trong tài liệu về Giải pháp cụ thể hoặc bằng cách gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu Yêu cầu Quyền riêng tư
 • Khi Cisco đang đóng vai trò là "bên xử lý dữ liệu" và bạn muốn thực thi các quyền truy cập và yêu cầu sửa, nén hoặc hủy kích hoạt thì Cisco sẽ đưa bạn tới bên kiểm soát dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
 • Nếu bạn cần được trợ giúp thêm hoặc cần được trợ giúp về việc truy cập, chỉnh sửa, ẩn giấu hoặc xóa Thông tin Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho bạn.

Các Lựa chọn và Chọn các Tùy chọn Thông báo của bạn

Chúng tôi mang tới cho bạn tùy chọn nhận nhiều thông tin liên quan tới doanh nghiệp, chương trình, trang web và Giải pháp. Bạn có thể quản lý tùy chọn thông báo truyền thông của mình bất cứ lúc nào bằng các phương pháp sau:

 • Làm theo hướng dẫn có trong từng email quảng cáo của chúng tôi để hủy đăng ký nhận thư.
 • Bằng cách hoàn tất và gửi biểu mẫu này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thư theo địa chỉ: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Vui lòng đảm bảo bao gồm tên, địa chỉ email, nội dung thông báo đã nhận được, phương thức gửi (chẳng hạn như bưu điện, email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn) và bất kỳ thông tin bổ sung nào về tài liệu mà bạn không còn muốn nhận nữa.
 • Đối với các dịch vụ tin nhắn ngắn ("Dịch vụ SMS"), hãy trả lời bằng cú pháp "STOP", "END" hoặc "QUIT" cho tin nhắn văn bản SMS mà bạn nhận được.

Các lựa chọn này không áp dụng cho các thông báo dịch vụ hoặc thông báo bắt buộc khác được xem là một phần của một số chương trình, trang web và Giải pháp nhất định mà bạn có thể nhận được theo định kỳ trừ khi bạn ngừng sử dụng hoặc ngừng sử dụng theo các điều khoản và điều kiện. Khi được bạn cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các trang web, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ, hãy gửi Yêu cầu Quyền riêng tư.

Bằng cách sử dụng các trang web, Giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản lý có liên quan đến việc sử dụng của bạn. Ví dụ: nếu chúng tôi phát hiện thấy hành vi vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo lên các trang web của chúng tôi, gửi email hoặc liên hệ với bạn.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với bên thứ ba cho các mục đích tiến hành kinh doanh, cung cấp, phân tích, cải thiện và tùy chỉnh các trang web cũng như Giải pháp của mình, gửi thông báo tiếp thị cũng như các thông báo khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép hoặc bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân theo các cách sau:

 • Trong phạm vi Cisco và bất kỳ công ty con nào của chúng tôi trên toàn thế giới vì mục đích xử lý dữ liệu, như tiếp thị, hoạt động kinh doanh, tuân thủ, bảo mật, chức năng trang web hoặc Giải pháp, hoặc lưu trữ.
 • Chia sẻ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý của bên thứ ba được ủy quyền hoặc nhà thầu để cung cấp trang web, Giải pháp, dịch vụ hoặc giao dịch theo yêu cầu. Các ví dụ bao gồm xử lý đơn hàng và các giao dịch thẻ tín dụng, các trang web lưu trữ, đăng ký hội thảo lưu trữ, hỗ trợ các nỗ lực liên quan đến bán hàng hoặc hỗ trợ hậu mãi và cung cấp hỗ trợ cho khách hàng.
 • Chia sẻ với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể chia sẻ với bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ, hãy gửi Yêu cầu Quyền riêng tư.
 • Liên quan đến hoặc trong quá trình thương lượng, bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, huy động vốn hay mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi hoặc với một công ty khác
 • Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ tuân theo hay theo yêu cầu của bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào.
 • Với các cán bộ thực thi luật pháp, cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc các bên thứ ba khác khi cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Cisco, đối tác kinh doanh của Cisco, bạn hoặc những người khác hay khi được luật hiện hành yêu cầu khác.
 • Ở dạng tổng hợp, ẩn danh và/hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng để khó có thể dùng để nhận dạng bạn.
 • Nếu chúng tôi thông báo khác cho bạn và bạn đồng ý chia sẻ.

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân được ủy thác cho chúng tôi và xử lý Thông tin Cá nhân đó một cách an toàn theo Tuyên bố Quyền riêng tư này. Cisco triển khai các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và tổ chức được thiết kế để giúp bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ, hủy hoại, mất mát, thay đổi một cách bất cẩn hoặc trái phép. Trên hợp đồng, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp của mình bảo vệ thông tin đó nhằm ngăn ngừa hành động tiêu hủy, làm thất thoát, điều chỉnh một cách vô ý hoặc trái pháp luật hay tiết lộ hoặc truy cập trái phép.

Lưu giữ hoặc Loại bỏ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích đã định. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, bảo vệ tài sản cũng như thực thi các quyền và thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ Thông tin Cá nhân dưới hình thức nhận dạng được khi (các) mục đích thu thập Thông tin Cá nhân được đã đạt được và không có nhu cầu về pháp lý/kinh doanh để lưu giữ Thông tin Cá nhân đó. Sau đó, dữ liệu này sẽ bị hủy, xóa, làm ẩn danh tính, và/hoặc xóa khỏi các hệ thống của chúng tôi.

Sử dụng Cookie và các Công nghệ tương tự

Giống như nhiều trang web và Giải pháp dựa trên web, Cisco sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như cookie, các liên kết web nhúng và beacon web. Những công cụ này thu thập một số thông tin tiêu chuẩn nhất định mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet (IP), địa chỉ MAC, hành vi tương tác trên trang web và dữ liệu đo từ xa).

Những công cụ này giúp bạn truy cập vào trang web và Giải pháp của chúng tôi dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và nhận được nội dung phù hợp hơn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin đó để cải thiện trang web và Giải pháp của mình cũng như cung cấp dịch vụ và giá trị tốt hơn, nhằm hiểu rõ hơn về mối quan tâm bạn có thể có về Giải pháp của chúng tôi, đồng thời cung cấp cho bạn các quảng cáo và nội dung khác phù hợp hơn.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi và quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo này, tuy nhiên, quảng cáo chung, không được cá nhân hóa sẽ tiếp tục hiển thị.

Để biết thêm thông tin hoặc nếu bạn muốn chọn không nhận quảng cáo dựa trên Internet, hãy xem Cách Cisco dùng các Công cụ thu thập dữ liệu tự động.

Để cập nhật tùy chọn cookie, hãy truy cập vào Trình quản lý Thỏa thuận Cookie của Cisco

Các Trang web được Liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web và dịch vụ bên thứ ba nằm ngoài sự kiểm soát của Cisco, không thuộc phạm vi Tuyên bố Quyền riêng tư này, do chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba tương ứng quản lý. Bạn nên xem lại tuyên bố quyền riêng tư được đăng trên các trang web mà bạn truy cập và các ứng dụng mà bạn dùng.

Diễn đàn và Phòng Trò chuyện

Nếu bạn tham gia một diễn đàn thảo luận, cộng đồng địa phương hoặc phòng trò chuyện trên trang web của Cisco thì bạn nên biết rằng thông tin bạn cung cấp ở đó (chẳng hạn như hồ sơ và nhận xét công khai của bạn) sẽ được cung cấp rộng rãi cho những người khác và có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, gửi cho bạn thư không mong muốn hoặc cho các mục đích mà Cisco hoặc bạn đều không có quyền kiểm soát. Đồng thời, bạn nên biết rằng các diễn đàn cá nhân và phòng trò chuyện có thể có các quy tắc và điều kiện khác nữa. Cisco không chịu trách nhiệm về Thông tin Cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi trong các diễn đàn này. Để yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, vui lòng gửi Yêu cầu Quyền riêng tư. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa toàn bộ Thông tin Cá nhân và nhận xét của bạn. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời và giải thích.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Cisco khuyến khích cha mẹ và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động trực tuyến của trẻ em. Cisco không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân của trẻ em khi chưa được sự đồng ý thích đáng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập Thông tin Cá nhân từ người nào đó dưới độ tuổi đồng thuận thích hợp tại quốc gia bạn khi chưa được sự đồng ý thích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết bằng các phương pháp được mô tả trong phần Câu hỏi, Nhận xét và Cách Liên hệ với Chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để điều tra cũng như giải quyết vấn đề ngay.

Xử lý, Lưu trữ và Chuyển Dữ liệu Cá nhân Ra nước ngoài

Vì Cisco là một tổ chức toàn cầu nên chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho mọi chi nhánh của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba và đối tác kinh doanh (như mô tả ở trên) tại nhiều khu vực pháp lý trên khắp thế giới. Tương tự, Thông tin Cá nhân có thể được truy cập từ nhiều quốc gia mà Cisco hoặc công ty con của Cisco hoạt động. 

Khi sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào cho chúng tôi, trong trường hợp luật hiện hành cho phép, bạn thừa nhận và đồng ý với việc xử lý, lưu trữ và chuyển thông tin đó ra bên ngoài quốc gia cư trú của mình, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.

Cisco bảo vệ và cho phép chuyển Thông tin Cá nhân trên toàn cầu theo một số cách:

 • Chứng nhận Quyền riêng tư của APEC

  Chương trình quyền riêng tư toàn cầu của Cisco, đã mô tả trong Tuyên bố Quyền riêng tư này, tuân thủ Hệ thống Quy tắc Trao đổi dữ liệu cá nhân Xuyên Biên giới (CBPRs) và Sự công nhận Quyền riêng tư cho Đơn vị xử lý (PRP) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Hệ thống CBPR và PRP của APEC cung cấp một khuôn khổ để các tổ chức đảm bảo việc bảo vệ Thông tin Cá nhân được chuyển giữa các nền kinh tế APEC tham gia. Bạn có thể xem thêm thông tin về Khuôn khổ Quyền riêng tư, CBPR và PRP của APEC trên trang web của CBPR. Chứng nhận của chúng tôi áp dụng cho các quy trình kinh doanh tại các cơ sở toàn cầu của chúng tôi để xử lý và chuyển thông tin cá nhân tới/từ các đơn vị liên kết của chúng tôi trên toàn thế giới. Để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng xem Thư mục Hệ thống APEC CBPRThư mục APEC PRP.

  Để biết thêm thông tin về quy mô tham gia của chúng tôi hoặc để gửi câu hỏi quyền riêng tư thông qua Chương trình Quốc gia BBB, Đại diện về Trách nhiệm giải trình của chúng tôi, vui lòng nhấp vào dấu chính thức bên dưới:i


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu - Quy tắc điều chỉnh

  Các chính sách và chương trình quyền riêng tư toàn cầu của Cisco đã được các cơ quan quản lý quyền riêng tư của Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và các cơ quan quản lý quyền riêng tư có liên quan khác của Châu Âu phê duyệt với vai trò cung cấp thêm biện pháp an toàn thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư, quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân khi trao đổi thông tin cá nhân được bảo vệ theo luật pháp của Châu Âu. Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp - Quy tắc điều chỉnh (BCR-C) của Cisco nêu rõ rằng các hoạt động trao đổi thông tin cá nhân ở Châu Âu do Cisco toàn cầu thực hiện với tư cách là bên kiểm soát đều được hưởng lợi từ các biện pháp an toàn bổ sung này.

  Bạn có thể tìm thấy bản sao của BCR-C trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm thông tin về BCR trêntrang web của Uy ban Châu Âu.

 • Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ – Hoa Kỳ

  Cisco Systems Inc. và các công ty con của hãng tại Hoa Kỳ: Acano LLC, AppDynamics LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Kenna Security, Inc., Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea), Scientific-Atlanta LLC, and ThousandEyes LLC (được gọi chung là “Cisco Hoa Kỳ”) tuân thủ Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư của Châu Âu-Hoa Kỳ và Hoa Kỳ-Thụy Sĩ như quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ Thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh Châu Âu (EU), Vương quốc Anh (UK) và Thụy Sĩ tới Hoa Kỳ dựa trên Bảo vệ Quyền riêng tư.

  Cisco Hoa Kỳ đã chứng thực rằng hãng tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư về các dữ liệu như vậy. Nếu có sự mâu thuẫn giữa các chính sách trong tuyên bố quyền riêng tư này và các quyền chủ thể dữ liệu theo các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư thì các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư này sẽ nắm quyền chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư và xem trang chứng nhận, vui lòng truy cập vào trang web Bảo vệ Quyền riêng tư (https://www.privacyshield.gov).

  Mặc dù Bảo vệ Quyền riêng tư đã bị mất hiệu lực với tư cách là cơ chế chuyển giao nhưng Cisco Hoa Kỳ cam kết bảo vệ toàn bộ Thông tin Cá nhân nhận được từ các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU), Vương quốc Anh, và Thụy Sỹ (truy cập phần Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân ở trên để xem các ví dụ về Thông tin cá nhân mà Cisco xử lý khi bạn dùng trang web và các Giải pháp của chúng tôi cũng như khi tương tác với chúng tôi), căn cứ theo các Nguyên tắc hiện hành của Khuôn khổ và đảm bảo họ có thể truy cập Thông tin Cá nhân thu thập được từ các cá nhân tại Liên minh Châu Âu theo quyền cá nhân khi Cisco là Bên kiểm soát Thông tin Cá nhân này. (Xem Quyền đối với Quyền riêng tư của bạn.)

  Cisco Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xử lý Thông tin Cá nhân nhận được và sau đó chuyển cho bên thứ ba hoạt động như một đại lý thay mặt cho Cisco. Cisco Hoa Kỳ tuân thủ Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư cho tất cả hoạt động chuyển Thông tin Cá nhân từ giờ trở đi từ Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ (để biết ví dụ về việc chuyển như vậy, hãy xem phần Chia sẻ Thông tin Cá nhân bên trên) bao gồm các điều khoản về trách nhiệm pháp lý khi chuyển dữ liệu từ giờ trở đi. Trong một số trường hợp nhất định, Cisco Hoa Kỳ có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về thực thi luật pháp hoặc an ninh quốc gia.

  Cisco Hoa Kỳ tuân thủ lực lượng thực thi pháp luật của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.

  Để tìm hiểu thêm về Khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư này, hãy truy cập vào trang web Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Ra Quyết Định Tự Động

Việc xử lý Thông tin Cá nhân của chúng tôi gồm cả hai phương thức tự động và thủ công. Các phương pháp tự động thường được dùng để trợ giúp các phương pháp thủ công. Khi các phương pháp tự động thường được dùng để trợ giúp ra quyết định thì chúng ta có thể xem xét một số thông tin bản chất theo các phương pháp tự động so với dữ liệu sơ khởi mà từ đó thông tin bản chất được tạo ra. Việc xem xét thủ công này có thể do nhân viên Cisco hoặc các đối tác kinh doanh bên thứ ba đáng tin cậy đang làm việc thay mặt cho Cisco thực hiện.

Trong trường hợp các quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên phương pháp tự động xử lý và tạo ra ảnh hưởng pháp lý hoặc tác động đáng kể tới một cá nhân thì chúng tôi sẽ cho cá nhân chịu ảnh hưởng đó cơ hội để chất vấn quyết định hoặc yêu cầu kiểm tra thủ công.

Giải quyết Khiếu nại

Để tuân thủ các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư, Cisco Hoa Kỳ cam kết giải quyết khiếu nại về quyền riêng tư và việc thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn chuyển tới Hoa Kỳ. Các cá nhân tại Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sỹ có yêu cầu hoặc khiếu nại về Bảo vệ Quyền riêng tư thì trước hết hãy liên hệ với Cisco Hoa Kỳ qua Mẫu Yêu cầu Quyền riêng tư.

Cisco Hoa Kỳ đã cam kết thêm chuyển các khiếu nại quyền riêng tư chưa được giải quyết theo các Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư sang cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, Bảo vệ Quyền riêng tư Liên minh Châu Âu BBB. Nếu bạn chưa nhận được xác nhận khiếu nại một cách kịp thời hoặc nếu khiếu nại của bạn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, thì vui lòng truy cập vào hệ thống phản ánh của người tiêu dùng về Bảo vệ Quyền riêng tư BBB của Liên minh Châu Âu (http://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints) để biết thêm thông tin và để nộp đơn phản ánh. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho bạn.

Nếu khiếu nại Bảo vệ Quyền riêng tư của bạn không thể giải quyết được qua các kênh nêu trên thì trong một số trường hợp, bạn có thể đưa ra trọng tài ràng buộc đối với một số khiếu nại còn tồn đọng chưa được giải quyết bởi cơ chế giải quyết bồi thường khác. Xem Phụ lục 1 của Bảo vệ Quyền riêng tư tại trang web Bảo vệ Quyền riêng tư.

Hoặc, bạn có thể liên hệ cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu thuộc thẩm quyền xét xử khu vực của bạn để được trợ giúp. (Lưu ý: cơ sở chính của Cisco tại Liên minh Châu Âu đặt tại Hà Lan. Do đó, cơ quan đứng đầu của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là DutchAutoritietPersoonsgegevens.

Nội dung cập nhật cho Tuyên bố Quyền riêng tư này của Cisco

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố Quyền riêng tư này. Nếu sửa đổi Tuyên bố Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi ở đây cùng với ngày sửa đổi được cập nhật. Nếu chúng tôi có sự thay đổi trọng yếu đối với Tuyên bố Quyền riêng tư, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn bằng các phương pháp khác, chẳng hạn như bằng cách đăng thông báo lên trang web của chúng tôi hoặc gửi thông báo cho bạn. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các nội dung sửa đổi đó có hiệu lực, bạn chấp nhận và đồng ý với nội dung sửa đổi và sẽ tuân theo nội dung sửa đổi đó.

Tuyên bố Quyền riêng tư của Cisco đã được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Nhấp vào đây để xem phiên bản trước của tuyên bố quyền riêng tư.

 

Câu hỏi, Nhận xét và Cách Liên hệ với Chúng tôi

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét liên quan tới Tuyên bố Quyền riêng tư này, vui lòng gửi Yêu cầu Quyền riêng tư hoặc gửi email theo địa chỉ:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Privacy Officer
Cisco Systems International
BVHaarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Châu Á, Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc (APJC) Privacy Officer
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Tuyên bố Quyền riêng tư

Tóm tắtĐể biết thêm về các ưu đãi của Cisco, vui lòng xem bảng Dữ liệu bảo mật trên Cisco Trust Center.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Theo mẫu yêu cầu bảo mật

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA